Järjestäjä

Yritys Oy, Katuosoite 5, 00000 KAUPUNKI, FINLAND

Kuluttajapalvelu: Puh.000 - 00 00 00 / kuluttajapalvelu@yritys.fi

Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua 15 /18-vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Yritys Oy:n työntekijät, eikä muut tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran.

Kuinka osallistua kampanjaan ja kampanjatuote

Kampanjaan voivat osallistua 15 /18-vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Yritys Oy:n työntekijät, eikä muut tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran.

Kampanja-aika

Kampanja on voimassa Suomessa 00.00.000 – 00.00.00 . Palkinto on myös lunastettava tänä aikana. Ilmoitamme voitosta x kertaa, jonka jälkeen valitsemme uuden voittajan. Voittajille ilmoitetaan voitosta myös henkilökohtaisesti.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

Kampanjan palkinnot ja palkintojen lunastaminen

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa jos vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa syntyy, joka ei johdu Järjestäjästä

Yhteystietojen käyttö ja nimien julkistaminen

Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden tarpeen mukaan julkaista hänen nimensä ja kotipaikkakuntansa voittajien julkistamisen yhteydessä sekä käyttää voittajan em. tietoja painotuotteissa ja markkinointimateriaalissa ilman erillistä lupaa tai korvausta. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin